Obchodník
vyberte ze seznamu obchodů obchod, kterému hodláte uhradit Vaši platbu. Pokud se v seznamu obchod nenachází, pak nelze tohoto způsobu platby využít
Částka
uveďte částku, kterou na příslušný nákup hodláte uhradit. Částka musí být zaokrouhlena na -,50 haléřů. Podle Podmínek poskytování služby může být Vaše platba zvýšena o transakční poplatek ve výši 10,- Kč.
Identifikace transakce
uveďte variabilní symbol, který k tomuto obchodu přiřadil obchodník na dokladu, ze kterého při zadání této platby vycházíte
Poznámka
uveďte další identifikační znaky, které jsou podle pokynů obchodníka nezbytné pro této způsob úhrady ceny (například č.objednávky, č.zakázky, apod). Toto pole nemusí být vyplněno, pokud obchodník další identifikaci nepožaduje.
Pro úspěšné pokračování v této relaci je nutné, abyste se seznámil s Podmínkami poskytování služby MANUM superCASH a stvrdil svůj souhlas s těmito podmínkami.

Zobrazit podmínky (otevřou se v novém okně)