1.Jaké jsou výhody platby superCASH?
  • Rychlost – obchodník se o tom, že na terminálu SAZKA byla platba uhrazena, dozví z aplikace superCASH obvykle ve lhůtě do 10 minut
  • Dostupnost – služba superCASH je dostupná na více než 4 tisících terminálů společnosti SAZKA i o víkendech a téměř 24/7
  • Bezpečnost – veškeré přenosy dat jsou prováděny prostřednictvím silných ochranných prvků, společnost KPMG provedla bezpečnostní audit aplikace superCASH
  • Diskrétnost – zákazník nikde v aplikaci superCASH neuvádí svá osobní data, nemusí na internetové síti uvádět čísla svých bankovních účtů nebo platebních karet
  • Cena – nízké náklady na provedení platby superCASH, zákazník hradí pouze transakční poplatek 10,- Kč, který se přičítá k hodnotě uhrazované ceny obchodu
2.Kde všude je služba superCASH dostupná?
Služba hotovostní platby superCASH je dostupná pouze u těch obchodníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o jejím využití. Provozovatelem této aplikace je společnost MANUM s.r.o.
3.Jakým způsobem lze platbu superCASH zadat?
Na stránkách obchodníka lze vybrat způsob platby superCASH kliknutím na příslušný odkaz, v ostatních případech je nutné na stránkách www.supercash.cz využít formulář ručního zadání platby.
4.Jaké informace jsou nezbytné pro ruční zadání platby?

Ruční zadání platby je možné pouze na stránkách www.supercash.cz.

Nezbytné jsou tři údaje: obchodník, číslo objednávky a částka.

Zákazník si vybírá z nabídky smluvních obchodníků, kterému má být platba odeslána. Obchodníkům, kteří nemají smlouvu se společností MANUM, nelze takto cenu nákupu uhradit. Dále je nutno zadat číslo objednávky (nebo faktury), které obchodník pro tuto transakci určil, nebo variabilní symbol. Posledním povinným údajem je hodnota platby.

5.Jaké částky lze prostřednictvím služby superCASH uhradit?
Prostřednictvím této služby lze uhradit cenu za nákupy u internetových obchodníků v rozpětí 10,- Kč až 99.999,- Kč. V budoucnu lze očekávat snížení této částky na hodnotu odpovídající částce 1.000,- EUR.
6.Za jakých podmínek je služba superCASH poskytována?

Podrobné Podmínky poskytování služby pro zákazníka jsou dostupné na stránkách www.supercash.cz.

Podmínky pro poskytování služby pro obchodníka jsou uvedeny v Obchodních podmínkách také na www.supercash.cz.

7.Jak se provádí platba prostřednictvím aplikace superCASH?

Po zadání základních údajů a potvrzení souhlasu s podmínkami pro poskytování této služby je zákazníkovi vygenerováno číslo superCASH a čárový kód. Tyto údaje si lze uložit, vytisknout nebo opsat. Na terminálech společnosti SAZKA zákazník předloží čárový kód, který operátor jednoduše přečte laserovou čtečkou, nebo nadiktuje údaje uvedené pod čárovým.

Po zaplacení dostane zákazník od obsluhy terminálu potvrzení o zaplacení, které by si měl uschovat.

8.Kdo je provozovatelem služby superCASH?
Provozovatelem služby superCASH je společnost MANUM s.r.o., IČ 27215555, se sídlem Vyšehradská 320/49, 120 00 Praha 2, tel. 221979346.
9.Může zákazník nebo obchodník kontrolovat stav platby?
Zákazník i obchodník mohou na internetových stránkách www.supercash.cz překontrolovat, zda bylo vygenerováno číslo superCASH a čárový kód, zda byl o provedené platbě obchodník informován nebo zda byla platba připsána na účet obchodníka.